Tin tức

Trước khi đi tìm hiểu chi tiết về vang Bordeaux, hãy cùng đi tìm nguồn gốc lịch sử rượu vang Pháp. Nền văn hóa rượu Pháp được bắt đầu từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên (TCN), bởi tộc người Phoenicia. Trong tộc người Phoenicia có người Hy Lạp cổ làm rượu ở miền nam xứ Gaule.